Gewicht:
Grote Orpington hanen: Ongeveer 4 kg
Grote Orpington hennen: Ongeveer 3 1/2 kg
Orpington kriel hanen: Ongeveer 1,3 kg
Orpington kriel hennen: Ongeveer 1 kg

Kamtype: Enkele kam

Klasse: Vol bevederd zwaar

Eieren:
Eikleur is roze-bruin. Legt veel eieren.

Fokstandaarden
PCGB, APA, NL, B

Gedrag:
Gemakkelijk in de omgang en tam te krijgen
Gemakkelijk broeds en doorgaans goede broedzorg
Zelden agressief


 

Groep en sociaal gedrag

De toom
Een groep kippen wordt een "toom" of een "koppel" genoemd. Kippen zijn sociale dieren. In een groep waar kippen langer met elkaar samenleven herkennen ze de andere kip als individu. Kippen kunnen wel 200 kippen individueel herkennen! De hele dag communiceren ze met elkaar en kunnen wel zo'n 30 verschillende geluiden met verschillende betekenissen produceren.

Hiërarchische pikorde of pikrechthiërarchie
In een groep kippen is er altijd een leider en dat is meestal een haan. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Een dominante hen kan die rol ook op zich nemen. In ieder geval is een hen dominant in een toom zonder haan. In een groep met meerdere hanen kunnen ook meerdere subgroepen vormen.
Bij een toom kippen wordt al snel een hiërarchische pikorde of pikrechthiërarchie bepaald waarbij een nieuwe kip meestal onder aan begint.

Bij een conflict b.v. over een slaapplaats of voedsel zal de kip in de hoogste hiërarchische positie alle andere kippen pikken. De kip met de laatste hiërarchische positie wordt door alle andere kippen gepikt.
In grotere groepen kunnen kippen met een lagere positie ook samenspannen tegen kippen met een hogere postie.
Als de toom genoeg ruimte heeft en afleiding dan zal er doorgaans minder naar elkaar gepikt worden.

 

Hoe introduceer je nieuwe kippen of een haan?
De nieuwe kippen of hanen moeten een nieuwe plek krijgen in de groep. Zorg voor genoeg vluchtroutes of vluchtplekken zijn (b.v. in oppervlakte of in hoogte)

Als je nieuwe kippen in de toom introduceert kun je het beste 2 of meer kippen introduceren. Vooral bij het voeren worden de nieuwe kippen weggejaagd. Er kan ook een nieuwe rangorde ontstaan. Blijf de groep de eerste dagen in de gaten houden. Controleer of de nieuwe kippen niet verwond raken en zoek anders naar praktische oplossingen om het proces op een andere manier in te leiden.
Als je jonge hennen bij een oudere groep plaatst kun je ze ook een paar dagen afscheiden zodat de bestaande groep die de hennen zal proberen te verjagen kunnen wennen.

 

Welk dagdeel kun je het beste nieuwe kippen of een haan in de toom plaatsen?
's avonds als de kippen op stok gaan is een goede tijd om ze bij de anderen te plaatsen. In het donker zijn kippen rustiger. Ze herkennen de anderen aan de geur. In de nacht vermengen dan de geuren van de bestaande groep en de nieuwelingen.

 

 

 

 

LINKS NAAR INTERESSANTE KIPPENWEBSITES

Er is al heel veel informatie op het internet over kippen. Hieronder een overzicht met verschillende links. Let op de links openen in een nieuw venster.

 

Zeer informatieve website over het houden van kippen: De Levende Have

https://www.levendehave.nl/dierenwikis/pluimvee/kippen

 

Informatie over kippenziekten:

https://www.kippenziekten.nl/

 

Nederlandse Sussex Orpington Dorking Club:

https://www.nsodc.eu/

 

At the end of the eighteenth century, William Cook from the town of Orpington in the county of Kent (England) created the Orpington variety. He was publisher of The Poultry Journal and did this together with his daughter. He bred this breed that can adapt easily, is good against cold, tame, sweet and compliant in nature. To get this new breed he crossed Minorca's, Langshans and Plymouth Rocks.

The first Orpington's resembled black Langshan chickens. In 1886, a black Orpington won them the Chrystal Palace Poultry Show.
At the beginning of 1900 William Cook also bred blue-colored, white and yellow (buff) Orpingtons and the breed was mainly bred on the basis of appearance.

Inloggen